За категоријата „За Gol.mk“

#1

Дискусии за нашиот медиум Gol.mk и за функционирањето на форумот. Предлози за подобрување, пофалби и критики.